دیپلماسی عمومی و رسانه ای

خواهشمند است جهت تماس با بخش رسانه ای نمایندگی از طریق ایمیل زیر اقدام فرمائید:

bkk.media@mfa.gov.ir